Giải thưởng tiêu biểu

16/10/20180

ÔNG TRẦN NGỌC CHU - PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT THƯỜNG TRỰC - ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN HOA SEN ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ DO CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM KÝ QUYẾT ĐỊNH TRAO TẶNG

Ngày 15/10/2018, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tuyên dương, khen thưởng doanh nhân xuất sắc tỉnh Bình Dương năm 2018. Khẳng định “Sự thành công của các doanh nghiệp, doanh nhân sẽ mang lại sự thịnh vượng của tỉnh Bình Dương”
Đọc thêm