Giải thưởng tiêu biểu

10/08/20180

TẬP ĐOÀN HOA SEN NẰM TRONG TOP 100 DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ LỚN NHẤT VIỆT NAM NĂM 2017

Sáng 03.08.2018 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế đã tổ chức Lễ công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam năm 2017
Đọc thêm