Văn hóa doanh nghiệp

26/06/20170

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Kỳ 14: THỰC HIỆN S3 – SẠCH SẼ NƠI LÀM VIỆC

Tiếp tục nội dung của Bản tin Văn hóa doanh nghiệp kỳ trước, lần này Ban Biên tập tiếp tục gửi đến Quý Anh, Chị nội dung của chương trình thực hiện S3 – SẠCH SẼ NƠI LÀM VIỆC
Đọc thêm