Đào tạo nội bộ

16/09/20170

KHỐI KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN HOA SEN TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI NHÁNH NĐTC 2016 – 2017

Nhằm mục đích đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và định hướng cho nhân sự Kiểm soát nội bộ thuộc các Chi nhánh HTPP của Tập đoàn Hoa Sen trên cả nước, Khối Kiểm soát đã tổ chức: “Khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho Kiểm soát nội bộ Chi nhánh niên độ 2016 – 2017”.
Đọc thêm