Cuộc thi nội bộ

07/06/20190

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO "HOA SEN KHỎE" CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 18 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN HOA SEN (08/08/2001 - 08/08/2019)

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen (08/08/2001 – 08/08/2019) cũng như tạo một sân chơi bổ ích và thiết thực, khơi dậy tinh thần hăng hái tham gia các hoạt động phong trào của toàn thể CBCNV Tập đoàn, cơ hội để giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt mối quan hệ giữa các thành viên trong đại gia đình Tập đoàn Hoa Sen, đặc biệt CBCNV giữa các vùng miền trên cả nước, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở lên kế hoạch tổ chức Hội thao "Hoa Sen khỏe" 2019
Đọc thêm