Dịch vụ và hàng hóa

19/02/20190

Thông báo mời thầu các mặt hàng Thép thứ phẩm, phụ phẩm tháng 03/2019

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) thông báo mời thầu các mặt hàng Thép thứ phẩm, phụ phẩm tháng 03/2019.
Đọc thêm