Dịch vụ và hàng hóa

01/11/20180

Thông báo mời thầu các mặt hàng thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại ngày 07/11/2018

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) Thông báo mời thầu các mặt hàng thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại ngày 07/11/2018
Đọc thêm