Dịch vụ và hàng hóa

18/10/20190

HSG - Thông báo mời thầu các mặt hàng thứ phẩm, phụ phẩm tháng 11/2019

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen thông báo mời thầu các mặt hàng thứ phẩm, phụ phẩm tháng 11/2019
Đọc thêm