11/01/2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĐTC 2017-2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĐTC 2017-2018

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bản Báo cáo thường niên niên độ tài chính 2017-2018.

Bao_cao_thuong_nien_NDTC_2017_2018.pdf