31/12/2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĐTC 2015-2016

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bản Báo cáo thường niên niên độ tài chính 2015-2016.