01/10/2011

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĐTC 2010-2011

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bản Báo cáo thường niên niên độ tài chính 2010-2011.