01/10/2010

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĐTC 2009-2010

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bản Báo cáo thường niên niên độ tài chính 2009-2010.

Tập tin đính kèm:

HSG - Bao cao thuong nien NDTC 2009 - 2010.pdf