08h32 - Thứ Hai, 27/11/20170

TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG TẬP THỂ CHI NHÁNH XUẤT SẮC NHẤT HTPP KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN THÁNG 09/2017

Tháng 09 - 2017, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã khen thưởng 02 tập thể Chi nhánh Quảng Bình và Tuy Phước có thành tích xuất sắc nhất HTPP Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Chính sách khen thưởng CBCNV xuất sắc tại HTPP được xây dựng áp dụng cho kỳ đánh giá tháng, quý và năm, dựa trên các tiêu chí đánh giá về hiệu quả kinh doanh (tăng sản lượng bán hàng; xử lý tốt hàng tồn kho chậm luân chuyển; thu hồi nhanh công nợ; tìm kiếm, khai thác khách hàng; đề xuất cải tiến có giá trị…) và tiêu chí về chuyên môn nghiệp vụ. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng trong chính sách quản lý nhân sự của Tập đoàn, có ý nghĩa thiết thực và tạo động lực cho CBCNV phấn đấu sáng tạo, chủ động trong công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

File đính kèm: CBCNV xuat sac HTPP Miền Trung T09-2017

Current View

Ý kiến của bạn