Danh sách Video

TRUYỀN HÌNH CÔNG THƯƠNG ĐƯA TIN VỀ ỐNG KẼM NHÚNG NÓNG HOA SEN

Đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm mới đang là hướng đi bền vững và hiệu quả nhằm tăng sức cạnh tranh và uy tín của doanh nghiệp và cũng là một trong những biện pháp thúc đấy phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam với mô hình lấy doanh nghiệp là trung tâm. Với việc đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm đã có, đồng thời nghiên cứu, sáng tạo ra sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của khách hàng. Tháng 4/2018 vừa qua, Tập đoàn Hoa Sen đã chính thức ra mắt SẢN PHẨM MỚI - ỐNG KẼM NHÚNG NÓNG HOA SEN.