12h00 - Thứ Năm, 03/01/20190

THÔNG BÁO MỜI THẦU TÔN THÉP MẠ THÀNH PHẨM LOẠI A1, LOẠI 2, XUẤT KHẨU RỚT LẠI. ĐẤU THẦU VÀO NGÀY 09/01/2019

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) thông báo mời thầu các mặt hàng thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại ngày 09/01/2019.
Current View

Ý kiến của bạn