12h00 - Thứ Năm, 29/11/20180

THÔNG BÁO MỜI THẦU TÔN THÉP MẠ THÀNH PHẨM LOẠI A1, LOẠI 2, XUẤT KHẨU RỚT LẠI. ĐẤU THẦU VÀO NGÀY 05/12/2018

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) Thông báo mời thầu tôn thép mạ thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại. Đấu thầu vào ngày 05/12/2018
Current View

Ý kiến của bạn