12h00 - Thứ Ba, 28/05/20190

Thông báo mời thầu thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại ngày 31/05/2019

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen thông báo mời thầu thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại ngày 31/05/2019.
Current View

Ý kiến của bạn