12h00 - Thứ Ba, 14/05/20190

Thông báo mời thầu thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại ngày 17/05/2019

CTCP Tập đoàn Hoa Sen thông báo mời thầu thành phẩm loại A1, loại 2 xuất khẩu rớt lại ngày 17/05/2019 như sau:
Current View

Ý kiến của bạn