12h00 - Thứ Tư, 17/10/20180

Thông báo mời thầu các mặt hàng Thép thứ phẩm, phụ phẩm tháng 11/2018

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) Thông báo mời thầu các mặt hàng Thép thứ phẩm, phụ phẩm tháng 11/2018
Current View

Ý kiến của bạn