12h00 - Thứ Bảy, 15/09/20180

Thông báo mời thầu các mặt hàng Thép thứ phẩm, phụ phẩm tháng 10/2018

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) Thông báo mời thầu các mặt hàng Thép thứ phẩm, phụ phẩm tháng 10/2018
Current View

Ý kiến của bạn