12h00 - Thứ Sáu, 22/03/20190

Thông báo mời thầu các mặt hàng Thép thứ phẩm, phụ phẩm tháng 04/2019

CTy Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen thông báo mời thầu các mặt hàng Thép thứ phẩm, phụ phẩm tháng 04/2019 như sau:
Current View

Ý kiến của bạn