12h00 - Thứ Ba, 15/01/20190

Thông báo mời thầu các mặt hàng Thép thứ phẩm, phụ phẩm tháng 02/2019

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) thông mời thầu các mặt hàng Thép thứ phẩm, phụ phẩm tháng 02/2019.
Current View

Ý kiến của bạn