12h00 - Thứ Sáu, 20/12/20190

Thông báo mời thầu mặt hàng thứ phẩm, phụ phẩm tháng 01/2020 và tháng 02/2020

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen thông báo mời thầu mặt hàng thứ phẩm, phụ phẩm tháng 01/2020 và tháng 02/2020.
Current View

Ý kiến của bạn