04h54 - Thứ Sáu, 10/08/20180

TẬP ĐOÀN HOA SEN NẰM TRONG TOP 100 DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ LỚN NHẤT VIỆT NAM NĂM 2017

Sáng 03.08.2018 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế đã tổ chức Lễ công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam năm 2017

Đây là năm thứ 2 Tổng cục Thuế trực tiếp công bố Bảng xếp hạng 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Theo thống kê, 1.000 doanh nghiệp này đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước đạt 110.027 tỷ đồng chiếm 62,59% trên tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của cả nước năm 2017.

Toàn cảnh Lễ công bố 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2017

Tập đoàn Hoa Sen vinh dự nằm trong top 100 (đứng thứ 80) doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam, đại diện Tập đoàn Hoa Sen, ông Huỳnh Phúc Hưng – Giám đốc vùng 2 thuộc văn phòng điều hành miền Bắc đã có mặt tại buổi Lễ và nhận kỷ niệm chương.

Kỷ niệm chương Top 100 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam 2017

Với triết lý kinh doanh “Trung thực – Cộng đồng – Phát triển”, đây có thể được xem là kết quả ghi nhận những thành tích của Tập đoàn trong hoạt động kinh doanh, việc tuân thủ luật pháp cũng như các chính sách về thuế, đóng góp thuế thu nhập cho ngân sách quốc gia Việt Nam.

Current View

Ý kiến của bạn