12h50 - Thứ Bảy, 29/12/20180

HSG-CBTT BCTC riêng công ty mẹ NĐTC 2017-2018 đã kiểm toán

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản BCTC riêng Công ty mẹ NĐTC 2017-2018 đã kiểm toán và Giải trình BCTC riêng trước và sau kiểm toán như file đính kèm.
Current View

Ý kiến của bạn