12h00 - Thứ Hai, 25/03/20190

HSG - Thông báo mời thầu tôn thép mạ thành phẩm loại A1, A2 xuất khẩu rớt lại vào ngày 28/03/2019

CTCP Tập đoàn Hoa Sen thông báo mời thầu tôn thép mạ thành phẩm loại A1, A2 xuất khẩu rớt lại vào ngày 28/03/2019.

Bạn đang xem tập tin:

Ho_So_Moi_Thau.pdf

Bang_Tong_Hop_Ton_A1A2

Current View

Ý kiến của bạn