12h00 - Thứ Hai, 23/09/20190

HSG - Thông báo mời thầu thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại ngày 27/09/2019

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen thông báo mời thầu thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại ngày 27/09/2019.
Current View

Ý kiến của bạn