12h00 - Thứ Năm, 14/02/20190

HSG - Thông báo mời thầu thành phẩm loại A1, loại 2 xuất khẩu rớt lại ngày 20/02/2019

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) thông mời thầu các mặt hàng thành phẩm loại A1, loại 2 xuất khẩu rớt lại ngày 20/02/2019.
Current View

Ý kiến của bạn