05h20 - Thứ Năm, 22/10/20200

HSG - Thông báo mời thầu các mặt hàng thứ phẩm, phụ phẩm tháng 11/2020

Thông báo mời thầu các mặt hàng thứ phẩm, phụ phẩm tháng 11/2020.

Bạn đang xem tập tin:

1. Ho so du thau.pdf

3. Danh sach hang.pdf

Current View

Ý kiến của bạn