04h54 - Thứ Ba, 13/10/20200

HSG - Thông báo mời thầu các mặt hàng thành phẩm loại 2 - xuất khẩu rớt lại và thép dày mạ kẽm thứ phẩm

Thông báo mời thầu các mặt hàng thành phẩm loại 2 - xuất khẩu rớt lại và thép dày mạ kẽm thứ phẩm gửi giá trước 10h00 ngày 15/10/2020
Current View

Ý kiến của bạn