12h00 - Thứ Ba, 14/01/20200

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu HSG của Ông Lê Phước Vũ (14/01/2020)

Thông báo giao dịch cổ phiếu HSG của Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Sen (ngày 14/01/2020). Trong đó, Ông Lê Phước Vũ đăng ký mua 3.000.000 cổ phiếu HSG, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 14/01/2020 đến ngày 14/02/2020.
Current View

Ý kiến của bạn