03h45 - Thứ Ba, 01/12/20200

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (01/12/2020).

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (01/12/2020). Theo đó, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đăng ký bán 43.140.478 cổ phiếu HSG. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 04/12/2020 đến ngày 04/01/2021.
Current View

Ý kiến của bạn