12h00 - Thứ Ba, 19/05/20200

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Hoàng Thị Xuân Hương – Người có liên quan của Người Nội bộ (Ông Hoàng Đức Huy – PTGĐ)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Hoàng Thị Xuân Hương – Người có liên quan của Người Nội bộ (Ông Hoàng Đức Huy – PTGĐ). Theo đó, Bà Hoàng Thị Xuân Hương đăng ký bán 7.150.000 cổ phiếu HSG. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 22/05/2020 đến ngày 22/06/2020.
Current View

Ý kiến của bạn