01h59 - Thứ Tư, 31/03/20210

HSG - Công bố thông tin số 17

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Bạn đang xem tập tin:

CBTT số 17

Current View

Ý kiến của bạn