04h06 - Thứ Tư, 30/01/20190

HSG - CBTT BCTC riêng Quý 1 va Giải trình KQKD riêng Quý 1 NĐTC 2018-2019

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản BCTC riêng quý 1 NĐTC 2018-2019 và bản giải trình KQKD riêng công ty mẹ quý 1 NĐTC 2018-2019 như 2 file đính kèm.
Current View

Ý kiến của bạn