12h00 - Thứ Tư, 30/05/20180

HSG - BCTC riêng giữa niên độ NĐTC 2017-2018 đã soát xét và Bản giải trình KQKD bán niên riêng Công ty mẹ NĐTC 2017-2018 trước và sau soát xét

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản BCTC riêng giữa niên độ NĐTC 2017-2018 đã soát xét và Bản giải trình KQKD bán niên riêng Công ty mẹ NĐTC 2017-2018 trước và sau soát xét
Current View

Ý kiến của bạn