05h12 - Thứ Năm, 24/12/20200

HSG - Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ NĐTC 2019-2020

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản BCTC riêng Công ty mẹ NĐTC 2019-2020 đã kiểm toán và Giải trình KQKD riêng Công ty mẹ đã kiểm toán.
Current View

Ý kiến của bạn