09h37 - Thứ Năm, 18/06/20200

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen (ngày 18/06/2020)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen (ngày 18/06/2020). Theo đó, Ông Lê Phước Vũ đã mua 20.000.000 cổ phiếu HSG, thời gian thực hiện giao dịch ngày 17/06/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 74.342.561 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 16,72%.
Current View

Ý kiến của bạn