12h00 - Thứ Ba, 25/12/20180

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Phước Vũ (25/12/2018)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (25/12/2018). Theo đó, từ ngày 21/12/2018 đến ngày 24/12/2018, Ông Lê Phước Vũ đã mua 4.000.000 cổ phiếu HSG, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 45.186.200 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 11,74%
Current View

Ý kiến của bạn