12h00 - Thứ Ba, 25/12/20180

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (25/12/2018)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (25/12/2018). Theo đó, từ ngày 21/12/2018 đến ngày 24/12/2018, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đã bán 4.000.000 cổ phiếu HSG, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 93.628.123 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 24,32%.
Current View

Ý kiến của bạn