04h11 - Thứ Sáu, 04/09/20200

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Hoàng Thị Xuân Hương (03.09.2020)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Hoàng Thị Xuân Hương – Người có liên quan của người nội bộ (Ông Hoàng Đức Huy – PTGĐ). Theo đó, ngày 03/09/2020 Bà Hoàng Thị Xuân Hương đã bán 357.500 cổ phiếu HSG. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 cổ phiếu.
Current View

Ý kiến của bạn