05h58 - Thứ Sáu, 21/08/20200

Công bố thông tin số 27 HSG - CBTT Giao dịch mua lại cổ phiếu của Nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản Quyết định mua lại 40.000 cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ.
Current View

Ý kiến của bạn