03h16 - Thứ Sáu, 14/08/20200

Công bố thông tin số 26 HSG- CBTT về việc Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất, cung ứng đối với Ông Nguyễn Minh Khoa

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất, cung ứng đối với Ông Nguyễn Minh Khoa .

Bạn đang xem tập tin:

CBTT26-Thoi nhiem PTGD.pdf

Current View

Ý kiến của bạn