12h00 - Thứ Ba, 26/05/20200

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Hoàng Thị Xuân Hương (26/05/2020)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Hoàng Thị Xuân Hương – Người có liên quan của Người Nội bộ (Ông Hoàng Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc). Theo đó, Bà Hoàng Thị Xuân Hương đã bán 7.150.000 cổ phiếu HSG vào ngày 25/05/2020.
Current View

Ý kiến của bạn