Business activities

4/27/20210

[TỔNG HỢP TIN] HSG: QUÝ II NĐTC 2020-2021 LỢI NHUẬN SAU THUẾ 1.035 TỶ ĐỒNG, LŨY KẾ 6 THÁNG ĐẠT 1.607 TỶ ĐỒNG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II NĐTC 2020-2021 (từ 01/01/2021 đến 31/3/2021)
Read more